Bilik Gerakan yang diurusetiakan oleh Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti, JAKIM yang akan dikendalikan oleh 3 orang petugas yang terdiri daripada pegawai –pegawai Hal Ehwal Islam, Pegawai Sulh serta kaunselor – kaunselor terlatih mengikut bidang kepakaran masing-masing bagi setiap sesi .

 

Kit Keluarga Produktif Untuk Tempoh PKP
muat turun flipbook
Garis Panduan Perkahwinan Orang Islam Dalam Tempoh PKP dan Pasca PKP Covid-19
muat turun