Tele Care MyCare Covid19 - Para petugas akan membuat panggilan telefon melalui talian 03-8870 7000 kepada kumpulan sasar / masyarakat bukan hanya sekadar bertanya khabar, tetapi  lebih daripada itu iaitu untuk memberi perkhidmatan kerohanian, bimbingan keagamaan,  serta khidmat nasihat/Psikospiritual/Ilaj Syar’ie kepada masyarakat.